יצרתי ספריית קוד פתוח

 English בשני מקומות העבודה האחרונים שלי נורא רצינו לאסוף נתונים על המבדקים שאנחנו מריצים כדי שנוכל לעשות אנליזה רוחבית אחר כך, אבל אף פעם לא היה לנו את הזמן לבנות את התשתית לזה. ובכן, היה לי קצת זמן בין העבודות, אז בניתי תשתית איסוף נתונים ע…

I have released an open source library

 עבריתIn my past two jobs we always talked about collecting some tests metadata to analyze later, but never had time to collect it. Well, I had a few moments between jobs to create an easy to extend (I hope) library for pytest. It might or might n…

closing 5 years, retrospect

After just a bit more than five years, today was my last day at Deep Instinct, and that’s a great time for some reflection. I’ve seen some good, I’ve seen some bad, and I managed to learn from both. It’s a bit daunting to try and pack five whole years …

Testing a cloud-native product

 עבריתIn the past several months the company I work for has been building its first cloud native product, and I was tasked with figuring out how to test this, given the limitations developing in the cloud poses for our kind of application. This po…

בדיקות מוצר מבוסס ענן

 English  בחודשים האחרונים אנחנו בונים מוצר שהוא, כפי שמקובל לומר, קלאוד-נייטיב, יעני, בנוי בארכיטקטורה שמנצלת את הכלים השונים בענן מראש. אני קיבלתי את המשימה “בוא תבין איך אנחנו הולכים לבדוק את המוצר הזה, עם כל המגבלות שפיתוח מוצר ענן מ…